On-line търговия
Потребител:
Парола:


• Регистрация

Алфа SOFIX Индекс

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Индекс Имоти

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Избрани Акции

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Дигитална Трансформация

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Показатели за 17.01.2019 (лв.)
  Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Дигитална Трансформация
Нетна ст-т на активите 549,367.46 777,090.73 689,967.37 -33.27
Нетна ст-т на активите на дял 0.8882 0.5362 0.5257 0.0000
Емисионна стойност 0.8926 0.5375 0.5362 1000.0000
Цена на обратно изкупуване 0.8838 0.5349 0.5257 0.0000

Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална трансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.

Повече информация за Алфа SOFIX Индекс и другите фондове управлявани от Алфа Асет Мениджмънт ЕАД може да намерите тук

Стъпка 1 - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Полетата отбелязани със * (звездичка) са задължителни.
Моля, пишете на кирилица и използвайте главни букви.


Режим на клавиатурата
Тип потребител *
Националност
Обръщение
Име *
Презиме *
Фамилия *
ЕГН *
Дата на раждане *
Документ за самоличност(№) *
Име *
Данъчен номер *
Булстат *
Регистрация по ДДС *
Име *
Булстат *
Идентификатор *
Тип на организацията *
Преставляващи
Тип преставляващ *
Брой преставляващи *
Вашите лични данни са ни необходими, за да гарантират сигурността на Вашата инвестиция и реализирането на доходността от нея.

Данните, които ще въведете при регистрацията и подаването на поръчка за покупка на дялове ще се използват само за процеса на покупка и за легитимирането Ви като наш клиент пред Централен Депозитар.

Данните няма да се предоставят на трети лица (освен при поискване от страна на съдействие от страна на оторизирани власти).

Вашите лични данни няма да се използват, за да получавате нежелана информация по пощата или имейл-а.

Алфа Асет Мениджмънт е регистриран като администратор на лични данни.

 
 

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.