On-line търговия
Потребител:
Парола:


• Регистрация
Показатели за 19.04.2019 (лв.)
  Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Смарт Тех
Нетна ст-т на активите 529,078.29 769,639.22 688,711.75
Нетна ст-т на активите на дял 0.8554 0.5377 0.5246
Емисионна стойност 0.8597 0.5390 0.5298
Цена на обратно изкупуване 0.8511 0.5364 0.5233


Уважаеми клиенти,

Поради обновяване на онлaйн платформата на “Алфа Асет Мениджмънт“ продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете ще се осъществява само в офиса на дружеството. При въпроси може да се свържите с нас: aam@alfafunds.com и на тел. 02/4210513

Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална трансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.

 
 

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.

 
   

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.