On-line търговия
Потребител:
Парола:


• Регистрация

Алфа SOFIX Индекс

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Индекс Имоти

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Избрани Акции

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Ликвидни Средства

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Показатели за 21.10.2017 (лв.)
  Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Алфа Ликвидни Средства
Нетна ст-т на активите 416,868.03 1,206,107.85 1,652,216.05 3,166,553.22
Нетна ст-т на активите на дял 0.8771 0.6305 0.6047 1005.2550
Емисионна стойност 0.8815 0.6321 0.6168 1005.2550
Цена на обратно изкупуване 1 * 0.8727 0.6289 0.6047 1003.7471
Цена на обратно изкупуване 2 ** N/A N/A N/A 975.0974

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани над 180 дни
* - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност
** - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани под 180 дни
** - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

 
 

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.

 
   

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.