On-line търговия
Потребител:
Парола:


• Регистрация

Алфа SOFIX Индекс

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Индекс Имоти

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Избрани Акции

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Алфа Ликвидни Средства

Нетна ст-т на активите на дял

Please install Macromedia Flash plugin view our site. Thank you.

Показатели за 17.12.2017 (лв.)
  Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Алфа Избрани Акции Алфа Ликвидни Средства
Нетна ст-т на активите 429,485.32 1,043,646.58 1,703,612.98 501,824.38
Нетна ст-т на активите на дял 0.9037 0.6268 0.6236 1003.6488
Емисионна стойност 0.9082 0.6284 0.6361 1003.6488
Цена на обратно изкупуване 1 * 0.8992 0.6252 0.6236 1002.1433
Цена на обратно изкупуване 2 ** N/A N/A N/A 973.5393

* - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани над 180 дни
* - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност
** - За Алфа Ликвидни Средства е за дялове, държани под 180 дни
** - За Алфа SOFIX Индекс, Алфа Индекс Имоти и Алфа Избрани Акции е без ограничение на база време или стойност

 
 

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.

 
   

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.