On-line търговия
Потребител:
Парола:


• Регистрация
Показатели за 20.03.2019 (лв.)
  Алфа Индекс Имоти Алфа SOFIX Индекс Смарт Тех
Нетна ст-т на активите 550,583.11 793,532.26 686,444.25
Нетна ст-т на активите на дял 0.8902 0.5486 0.5229
Емисионна стойност 0.8947 0.5500 0.5281
Цена на обратно изкупуване 0.8857 0.5472 0.5216


Уважаеми клиенти,

Поради обновяване на онлaйн платформата на “Алфа Асет Мениджмънт“ продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете ще се осъществява само в офиса на дружеството. При въпроси може да се свържите с нас: aam@alfafunds.com и на тел. 02/4210513

Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална трансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите. За повече инфо.

 
 

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.

 
   

© АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ Разработен от Еtaligent.net.